bcs_logo

Administratívne služby

Relatívne veľké administratívne zaťaženie spojené s podnikateľskými aktivitami je jedným z faktorov, ktoré odrádza podnikateľov od ich ďalšieho rozvoja, zapríčiňuje stagnáciu a v konečnom dôsledku môže viesť až k zániku ich podnikania. Ponúkame Vám naše služby šité na mieru za účelom odbremeniť Vás v maximálnej možnej miere od „zbytočného papierovania“, aby ste sa namiesto času stráveného na úradoch mohli sústrediť výlučne na predmet Vášho podnikania, bez toho aby ste boli nútený hľadať vhodných zamestnancov za týmto účelom. img

Administratívny servis

Vykonávanie prieskumu trhu
Vypracovanie zmlúv a ďalších dokumentov v súlade s platnou legislatívou
Vypracovanie dokumentácie pre chod spoločností
Spracovanie smerníc predpísaných zákonom
Vedenie skladovej evidencie
Vedenie registratúry a príprava dokumentov na archiváciu
Služby súvisiace so zápisom údajov a zmien v registroch
Zastupovanie pri obstarávaní povolení, potvrdení a žiadostí
Sprostredkovanie aktivít v oblasti BOZP a požiarnej ochrany


Virtuálna kancelária

Prenájom sídla spoločnosti
Doposielanie pošty na Vami určenú adresu
Notifikácia o prijatej pošte (e-mailom, SMS, telefonicky)
Zastupovanie v komunikácii
Prenájom zasadacích priestorov
Doplnkové služby podľa potrieb klienta


Iné služby

Zakladanie a likvidácia spoločností
Poradenstvo v oblasti vernostných systémov
Vymáhanie pohľadávok
Právne a podnikateľské poradenstvo
Bezpečnostná služba


NAŠI KLIENTI
 
 
ref
 
 
crk
 
 
chlpaci
 
 
barbo
 
 
hoffer
 
 
ia
 
 
hibou
Horúca linka: +421 907 361 372 hotline
Copyright © 2013 CBS skype  skype  facebook