bcs_logo

Účtovníctvo

Ponuka na trhu subjektov zabezpečujúcich účtovníctvo je skutočne široká. My Vám zabezpečíme optimálny pomer cena - kvalita. Uvedomujeme si existenciu konkurencie vo forme menších účtovníkov, ktorých cena je možno výhodnejšia, ale často pracujú bez daňových dokladov, bez poistenia, tým pádom bez zodpovednosti a v prípade, že sa vyskytne problém, ostane riešenie problému na Vás. Na druhej strane je naša cena výhodnejšia v porovnaní s veľkými spoločnosťami pri zachovaní porovnateľných podmienok. img

Jednoduché účtovníctvo

Spracovanie účtovníctva pre fyzické osoby (FO)
Vedenie peňažného denníka
Pokladničná kniha
Evidencia pohľadávok a záväzkov
Evidencia drobného hmotného majetku (DHM)
Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
Spracovanie účtovnej uzávierky (riadnej aj mimoriadnej)
Asistencia pri daňovej kontrole
Vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby (FO) ako aj zamestnancov
Daňové poradenstvo v rámci platnej legislatívy a sledovanie zákonov


Podvojné účtovníctvo

Spracovanie účtovníctva pre právnické osoby (PO)
Vedenie hlavnej knihy
Spracovanie DPH
Evidencia pohľadávok a záväzkov
Evidencia drobného hmotného majetku (DHM)
Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
Spracovanie účtovnej uzávierky (riadnej aj mimoriadnej)
Asistencia pri daňovej kontrole
Vypracovanie daňového priznania pre právnické osoby (PO) ako aj zamestnancov
Daňové poradenstvo v rámci platnej legislatívy a sledovanie zákonov


Mzdy a personalistika

Príprava pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci
Vedenie osobných spisov zamestnancov
Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do a z poisťovní
Spracovanie miezd
Vypracovanie výkazov pre ZP, SP a DÚ
Vypracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti
Komunikácia s príslušnými orgánmi štátnej správy


NAŠI KLIENTI
 
 
ref
 
 
crk
 
 
chlpaci
 
 
barbo
 
 
hoffer
 
 
ia
 
 
hibou
Horúca linka: +421 907 361 372 hotline
Copyright © 2013 CBS skype  skype  facebook